top of page
Srnče 1.jpg

Kdo jsme a co děláme

Jsme registrovaný zájmový spolek, který nemohl nečinně přihlížet úmrtnosti srnčí zvěře při senosečích v kraji Vysočina. Spolek jsme založili na základě mnoha osobních zkušeností s utrpením zvěře způsobené zemědělskou technikou.

Každoročně je v ČR zabito a zmrzačeno přes 60 000 srnčích mláďat!

 

 Srny hledají místo, kam budou klást srnčata dlouho před kladením a toto pečlivě vybrané místo urputně hájí před ostatními srnami. Srny v našich podmínkách kladou v květnu a červnu, kdy se narodí až 96 % srnčátek.


Srnčata ještě neví, co je nebezpečí, a tak i když se k nim přiblížíme, neutíkají a zůstanou přitištěna k zemi ležet.
Srna ví jen orientačně, kde má svá srnčata odložena. Proto když přijde do míst, kde jsou srnčata, píská a srnčata jí odpovídají. To jí umožní svá srnčata najít. V této době totiž nevydávají srnčata žádný pach.
To, co je po miliony let chránilo před šelmami, se jim nyní stává osudným při střetu s moderními sekačkami pícnin. Jakmile srnčata uslyší zvuk sekačky, instinktivně se přitisknou k zemi, a to se jim stane osudným. Toto období trvá zhruba čtyři týdny. Teprve po této době, tedy v průběhu července, je schopna srna srnčata odvést, ovšem pokud to výše a prostupnost porostu (třeba vojtěšky) dovolí.

 

Pojďme společně měnit slova v činy!

Pro vyhledávání srnčat využíváme jak klasické i moderní technologie. Využíváme samozřejmě lidskou sílu, cvičené psy, pachové ohradníky a nyní čerstvě pořízený dron s termovizí.

Díky dronu s termovizí se naše úspěšnost blíží 100% !

Proto má Vaše pomoc smysl. Nyní činíme kroky pro pořízení nového a lépe vybaveného dronu s termovizí nové generace. 

Zachraň srnče z Vysočiny z.s.

Radostín nad Oslavou 41

+420 702 196 910

  • Facebook

Děkujeme za odeslání!

bottom of page